Tamil Christian Songs

Tamil Christian Songs
வாசனை வீசிடும் நேசரின் கீதங்கள் -03

Free MP3 Songs for Tamil Christian

1. துதி கீதங்கள்
2.நீரே என் தாசன்
3.அபிஷேகியும் உம்
4.எழும்பு! எழும்பு!
5.உன்னோடு இருப்பவர்
6.இயேசு இராஜா ஏழையின்
7.அழைக்கிறார் இயேசு
8. இராஜா எப்படி

பாடியவர்கள்: சகோ.ஞானோதயம், திருமதி. ஹேமா ஜான், சகோ.இம்மானுவேல்

தொடர்பு முகவரி
Sis. குளோரி ஞானோதயம்
70, நர்மாதா தெரு
கோமதி நகர், சேலையூர் அஞ்சல்
சென்னை -73
For More Tamil Christian Songs for MP3 Download  visit www.tamilchristians.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: